Tags Nosaukums Koda paraugs Browsera izskats
 <!-- Komentāriem <!--Šeit rakstām kādu komentāru!--> Šeit rakstām kādu komentāru!
 <a Links <a href="http://links.lv">Links! Links! 
 <b> Bolds <b>Teksts</b> Teksts
 <big> Liels Teksts <big>Teksts</big> Teksts
 <body> Sākums weblapai <body>Teksts</body> Teksts
 <br> Rakstīt jaunā rindā Teksts<br>Teksts Teksts
 Teksts
 <center> Teksts ir centrēts <center>Teksts</center> Teksts
 <dd> Priekš aprakstiem<dl>
<dt>Teikums</dt>
<dd>Apraksts</dd>
</dl>

Definition Term

Definition of the term
 <dl> Priekš Aprakstiem<dl>
<dt>Definition Term</dt>
<dd>Definition of the term</dd> 
</dl> 

Definition Term
Definition of the term
 <embed> Priekš spēlēm,video u.t.t.<embed src="yourfile.mid" width="100%" height="60" align="center">   Nav pieejams!
 <font> Rakstzīmes<font face="Times New Roman">Teksts</font>   Teksts
 <font> Rakastzīmes + Lielums<font face="Times New Roman" size="4">Teksts</font>   Teksts
 <font> Rakstzīmes + Lielums + Krāsa<font face="Times New Roman" size="+3" color="#ff0000">Teksts</font>    Teksts                    ||  Daļēji pieejams!
 <form> Teksta ievadīšanas formas<form action="mailto:you@yourdomain.com">
Name: <input name="Name" value="" size="10"><br> 
Email: <input name="Email" value="" size="10"><br>
<center><input type="submit"></center>
</form>  

Nav pieejams